Terapi - individuelt eller par - for unge og voksne

Samtalerne skal skabe grobund for udvikling og basis for hensigtsmæssige ændringer. 

Ved første samtale afklarer vi - i fællesskab - de problemer, ønsker eller behov, du/I ønsker at arbejde med

Det er vigtigt at kemien og relationen mellem os er god, da dette er helt afgørende for et virksomt og konstruktivt forløb. 

  • Du/I skal føle jer trygge og opleve at blive mødt med forståelse.
  • Du/I binder jer ikke til et bestemt antal samtaler og kan til enhver tid afbryde et forløb. 

 

Mit terapeutiske arbejde tager afsæt i psykoterapiens hovedtraditioner og jeg anvender de arbejdsmetoder der er mest hensigtsmæssige i forhold til din/jeres problemstilling. Mine foretrukne arbejdsmetoder er dog særligt fokuseret omkring kognitiv terapi og systemorienteret terapi.

For at understøtte en god proces og udvikling, giver jeg opgaver som du/I kan arbejde med i tiden mellem vore samtaler. Herved bliver processen mere målrettet og sandsynligheden for at skabe udvikling, konstruktiv forandring og varige ændringer styrkes.  Gennem arbejdet med enkle hjemmeopgaver, øges chancerne for, at du/I får udviklet nye mønstre som kan fastholdes efter et forløb.

Al forandring og psykisk bevægelse kræver handling, mod og vilje til at gøre noget andet end du plejer ...

  

Coaching

Her er mit foretrukne udgangspunkt kognitiv coaching, der bygger på den teoretiske viden og forskning som også ligger bag kognitiv terapi. Coaching er en struktureret udviklings- og læringsproces, hvor coachen/psykologen er mere vejledende i sin form end det er tilfældet i terapi.

I en coachingproces er fokus blandt andet på en opbygning af færdigheder i forhold til at styre tanker og følelser. Du opnår en større evne til, at formulere realiserbare mål og at nå disse via konstruktive løsninger og personlig udvikling.