Til virksomheder, institutioner og skoler skabes og gennemføres specialdesignede forløb indenfor emner om det psykiske arbejdsmiljø - trivsel, stress, kommunikation etc.

Inspirations- eller udviklingsforløb har altid sit udgangspunkt i jeres aktuelle behov og ønsker.

De opgaver jeg arbejder med som erhvervspsykolog er processer og forløb på både individ, gruppe og organisationsniveau. 

 

Muligheder – udvalgte eksempler

  • Individuel terapi eller coaching af medarbejdere og ledere fra skoler, virksomheder og institutioner
  • Observation af møder, undervisning m.v. med efterfølgende sparring omkring udviklingsmuligheder
  • Deltagelse i teammøder – teamcoaching, sparring og udviklingstiltag
  • Deltagelse i afdelingsmøder – udviklingsidéer til fremtidig mødefacilitering
  • Ledercoaching – team eller individuelt
  • Gruppesupervision/teamcoaching af leder- og medarbejderteam

 

Forespørgsler

Det er muligt med et uforpligtende møde/tilbud om en opgave/et forløb. Kristina Mølgaard har psykologpraksis i Aarhus, men holder foredrag, kurser, workshops o.l. over hele landet. 

 

Udvalgte opgave-eksempler og case-eksempler

 

APV - Arbejdspladsvurdering - psykisk arbejdsmiljø

Gennem de seneste 8 år har jeg arbejdet med Arbejdspladsvurderinger (APV) på flere skoler . Her undersøger jeg skolens ønsker til en god proces, inden et samarbejde iværksættes. Efterfølgende kan jeg - i samarbejde med skolens ledelse, AMR og MIO/MED-udvalg - være rådgivende i forhold til design af hele APV-processen.

Procesdesign - Kortlægning - Analyse - Handling. Helt afgørende er det, at skabe handling og konkrete tiltag der styrker trivsel og professionelt samarbejde om kerneopgaverne på skolen.  

Fra planlægning til handling

I planlægningsfasen afklares jeres behov og ønsker. Her aftales også specifikke rammer for et forløb mht. målgruppen, tid, pris m.m. Her opnås en gensidig forventningsafklaring, samt klar formulering af det forløb I ønsker.  

 

Supervision/coaching - individuelt eller i grupper

Supervision/coaching er en mulighed for at arbejde med fagprofessionel fordybelse, personlig faglig udvikling, udvikling af samarbejdsrelationer, konkretisering og effektivisering af teamsamarbejde, gensidig forståelse, klar fælles kommunikation m.m. Jeg har stor erfaring med faglig team-coaching/supervision og nedenfor gives nogle konkrete case-eksempler

 

Individuel supervision – Case 1

En underviser/lærer henvender sig med et ønske om, at få konkret sparring i forhold til nogle problemstillinger pågældende oplever i undervisningssituationer med en bestemt gruppe af unge. 

Et supervisionsforløb sammensættes, hvor supervisor/psykolog Kristina Mølgaard observerer supervisanden undervise og efterfølgende giver supervision. Et forløb der er sammensat med en kombination af konkret observation og efterfølgende supervision, giver en særlig mulighed for at arbejde udviklingsorienteret ud fra konkrete eksempler.

 

Individuel supervision – Case 2

En pædagog henvender sig med et ønske om, at få supervision i forhold til nogle pædagogiske udfordringer som pågældende oplever som belastende. 

Et supervisionsforløb sammensættes hvor dele af forløbet ligner et terapeutisk arbejde, idet personen kan have behov for at få bearbejdet konkrete hændelser. Med den opnåede nye erkendelse og forståelse er fokus efterfølgende på konkret udvikling og opnåelse af strategier og værktøjer der kan anvendes til håndtering af fremtidige pædagogiske udfordringer.    

 

Gruppesupervision – Case 3

På en skole skal alle arbejde i teamkonstellationer. Alle team er sammensat ud fra et behov for at kunne dække bestemte fag og ikke ud fra hensigtsmæssige typeopdelinger, personlige ønsker om samarbejdspartnere mm. hvorfor flere team oplever, at det er svært at få samarbejdet til at fungere. 

Supervisor/psykolog Kristina Mølgaard skal supervisere de team, der ønsker hjælp til udviklingen af deres teamsamarbejde. Der sammensættes forløb bestående af følgende elementer:

- Undervisning i hensigtsmæssige kommunikations-, gruppe- og samarbejdsstrategier

- Udvikling af teamets eget værdigrundlag og mål for samarbejdet

- Observation af teamets møder og gruppesupervision med udgangspunkt i det observerede

- 2 opfølgende supervisionsgange, hvor teamet superviseres i forhold til den videre udvikling af det gode teamsamarbejde 

 

Gruppesupervision – Case 4

Et team henvender sig, da teamet har behov for at få gruppesupervision ca. en gang pr. måned. Teamet arbejder i en institution, hvor arbejdet kræver et højt fælles engagement og hvor arbejdet er præget af travlhed. Teamet fungerer i et arbejdsfelt der kan være krævende både psykisk og fysisk, hvorfor alle kan have brug for at læsse af, for at få bearbejdet svære hændelser og for at fastholde fokus på en adskillelse af det personlige, private og professionelle.

Et supervisionsforløb tilrettelægges med en fast månedlig gruppesupervision på to timer pr. gang. I supervisionen bliver udgangspunktet de aktuelle temaer og problemstillinger som teamet har behov for at få talt om. Den første time bruges som oftest til fælles problemstillinger, hvorefter der er mulighed for at enkelte personer i teamet kan tage en sag op, som kræver en dybere supervision. Alle fra teamet er med ved både den fælles og den individuelle del, da alle arbejder sammen om at finde nye konstruktive løsninger, udvikle brugbare værktøjer og skabe en kontinuerlig udvikling af den fælles indsigt i arbejdets udfordrende dimensioner.