Fantastisk og krævende på samme tid!

Med en baggrund indenfor for top eliteidræt, mange års erfaring som koreograf på utallige forestillinger og mit nuværende virke som foredragholder, ved jeg hvad det kræver at performe optimalt. 

Der er noget helt særligt - både fantastisk og stressende - på spil

  • i træningsperioden frem mod en vigtig konkurrence
  • i sidste del af prøveperioden inden premiereren på en forestilling
  • i skriveforløbet frem til deadline på en forskningsartikel som Ph.D. forløbet kræver
  • i læseforløbet inden en vigtig eksamen
  • i processen som projektleder op mod en afgørende deadline, en stor konference etc.

Spænding, puls, koncentration ... høj energi, totalt engagement, selvforglemmende flow og stærkt ønske om perfektion. 

I sådanne hektiske og fantastiske forløb kan det støtte din proces med terapi eller coaching.

 

Udvalgte case-eksempler

Case 1 - En eliteidrætsudøver henvender sig med stress-symptomer.

I forløbet arbejdes både med mindfulness-baserede teknikker, som skaber ro og bedre fokusering. Der arbejdes med udvikling af konkrete tids- og træningsplaner, så vedkommende kan bevare et overblik og endelig arbejdes med de specifikke stress-fremkaldende tankeprocesser, som omhandler vedkommendes bekymringer, håb og oplevelse af pres. I forløbet får vedkommende en egen indsigt, der gør det muligt at balancere, forstå og arbejde med egne reaktioner.

 
Case 2 - En eliteidrætsudøver har angst-symptomer pga. en skade

I forløbet afklares hvilke årsager, følelser og tanker vedkommende oplever. Skadeforløbet har fremkaldt angst-lignende symptomer, da vedkommende frygter fremtiden og frygter at mål, muligheder og drømme ødelægges/stoppes pga. den skade vedkommende har. I samarbejde med træner og fysioterapeut, sammensættes et forløb, der både sikrer en hensigtsmæssig genoptræning og styrker vedkommende mentalt.  

 
Case 3 - En eliteidrætsudøver har svært ved at finde en god balance mellem idrætten og ungdomslivet

En ung eliteidrætsudøver henvender sig, fordi det er vanskeligt at balancere mellem alle de forskellige felter, der har betydning i ungdomslivet, kombineret med idræt på højt plan. Der arbejdes med vedkommendes ønsker for både sporten, sociale relationer og skole. I fællesskab udvikles strategier og helt konkrete planer, der gør det hele muligt. Samtidig arbejdes med at bearbejde de frustrationer vedkommende møder og med vedkommendes kommunikation i forhold til de mange forskellige kontaktflader. Det bliver nemmere for vedkommende at vælge til/fra og - på gode måder - få snakket med venner, trænere m.fl. om den ønskede balance.

 
Case 4 - Ph.D studerende oplever stress-symptomer

Her undersøges først hvad der fremkalder de symptomer og reaktioner som vedkommende oplever. Flere aspekter giver vedkommende en oplevelse af pres og stress, hvorfor der arbejdes med forskellige relevante felter. Herunder arbejdes med konkrete redskaber, der gør det lettere for vedkommende, at bevare fokus i læse- og skriveprocesser. Teknikker og strategier (fx mindfulness) der giver klienten mulighed for bedre at balancere eget energiforbrug. Endelig arbejdes med klientens søvn-vaner, for at skabe mere regelmæssighed og bedre vaner omkring søvnen.

 
Case 5 - En skuespiller oplever stress frem mod en premiere

I forløbet arbejdes med visualiserings- og skriveprocesser, som giver vedkommende mulighed for a) at holde fokus på de ting der skaber glæde b) gennem skriveprocesser at skabe et afgrænset "rum" hvor bekymringerne kan komme ud, så tankerne ikke konstant er i negative grublerier. Vedkommende indfører også løbende "mini-sessioner" med mindfulness, så pauser i prøvedagene bliver til reelle pauser og de fysiske stress-reaktioner minimeres.