Foredrag, kurser og workshops tilrettelægges i et samarbejde mellem virksomheden/organisationen og Kristina Mølgaard.

Gennem de sidste 10 år har Kristina Mølgaard holdt mange foredrag om bl.a. trivsel, stress, kommunikation og samarbejde og har gennemført workshops samt procesudvikling i organisationer, fagforeninger og virksomheder.

Tilrettelæggelsen af et inspirations- eller udviklingsforløb vil altid tage udgangspunkt i virksomhedens/organisationens aktuelle behov samt de ønsker, som virksomheden/organisationen har til et forløb.

 

Opgaverne har siden 2004 været fokuseret omkring følgende

 

  • Foredrag og pædagogiske temadage på skoler – f.eks. om stress, trivsel, relationskompetence, forældresamarbejde og kommunikation
  • APV – forløb på skoler og i virksomheder. Fra udvikling af forløbet - til selve kortlægningen og det efterfølgende udviklingsarbejde
  • Inspirationsdage på skoler om f.eks. Relationskompetence, Samskabende professionelle processer, Professionel dømmekraft etc.
  • Inspirationsdage i virksomheder om f.eks. Stresskompetence og stresshåndtering. Sammenhængskraft og samskabende processer.
  • Kurser og workshops specialdesignet til skoleregi om f.eks.: Lederens psykiske arbejdsmiljø, APV forløb med effekt, Trivsel i arbejdet etc.
  • Foredrag og udviklingsprojekter i større sammenhænge omkring psykiske arbejdsmiljø – Eksempelvis for Københavns Kommune B&U, RHP - Region Hovedstadens Psykiatri, Struer Kommune, Odder Kommune, DUS, Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere m.fl.

 

Fra planlægning til gennemførelse

I planlægningsfasen afklares hvilke behov og ønsker virksomheden/organisationen har for/til et forløb. Her aftales også specifikke rammer for et forløb mht. målgruppen, tid, pris m.m.

Der afholdes eventuelt et eller flere møder i forberedelsesfasen, så der opnås en gensidig forventningsafklaring, samt klar formulering af det forløb I ønsker.

 

Forespørgsler

Det er muligt at tage kontakt til psykolog Kristina Mølgaard for en uforpligtende samtale om en opgave/et forløb og få udarbejdet et uforpligtende tilbud. 

Kristina Mølgaard har psykologpraksis i Aarhus, men holder foredrag, kurser og workshops over hele landet.